NOUTĂȚI

Str. Petru Maior, nr. 11,
Reghin, 545300

Az elektromos áramnál a töltéshordozók az elektromos mező hatására mozognak a vezetőben, tehát az elektromos mező munkát végez. Elektromos áram munkájának nevezzük azt a munkát, amelyet az elektromos mező akkor végez, amikor a vezetőben áram folyik. Az elektromos áram munkáját a FESZÜLTSÉG és az ÁRAMERŐSSÉG értelmezése alapján számíthatjuk ki. I erősségű áramnál t idő alatt a vezetőn It töltés halad át és a vezető végpontjai között U nagyságú feszültség van. A végzett munka a töltésnek és a feszültségnek szorzata: W=UQ=UIt=Pt. A váltakozó áram teljesítménye (látszólagos teljesítménye): P=UeffIeff (Ha szükséges a képletekbe behelyettesíthetjük Ohm törvényét: U=RI). Ha a f e s z ü l t s é g voltban, az á r a m e r ő s s é g e t amperben adjuk meg, akkor az elektromos teljesítményt w a t t b a n kapjuk. Tehát az átváltás: 1 watt=1 volt. amper, azaz 1 W=1 V. A. Nagyobb munka esetén perfixumokat használunk: pl. 1 kW (kilowatt) =1 000 W=103 W vagy 1 MW (megawatt)=1 000 000 W=106 W.

 

https://summers.hu/pub/inf/feladatok/szoveg/01_feladat.pdf